สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถักและรั้วคอนกรีตบล๊อค) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-07-2564 188 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถักและรั้วคอนกรีตบล๊อค) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)